De staartvinnen van de Cadillac 'Fleetwood' 1960...
... en die van de 'Cadillac van de gewone man': de Flandria 'King',
eveneens uit 1960.